دوره بیمه دریایی و پوشش بیمه خسارت و غرامت(P&I)

دوره بیمه دریایی P&I

شرح و هدف دوره

صنعت دریایی و دریانوردی به عنوان یک صنعت استراتژیک و مادر بستر ظهور بسیاری از بنگاه های اقتصادی تخصصی و عمومی می باشد. صنایع کشتی سازی، کشتی رانی، خدمات دریایی، ساخت تجهیزات، ارائه خدمات مهندسی، خدمات طراحی و … تنها گوشه ای از فعالیت های این گستره تخصصی می باشد.

دوره بیمه دریایی و پوشش بیمه خسارت و غرامت(P&I) که بر اساس نیازمندیهای کلیدی متقاضیان ورود به این صنعت مادر طراحی گردیده در برگیرنده رویکردهای استراتژیهای مدیریتی، تخصصی، رهبری، مالی، بازاریابی و فروش و سرمایه گذاری می باشد.

فارغ التحصیلان این دوره قابلیت ساختاری و اجرائی ویژه ورود به عرصه صنعت دریایی با رویکرد ایجاد مشاغل و بنگاه های اقتصادی کوچک را بدست می آوردند.