دوره بیمه دریایی و پوشش بیمه خسارت و غرامت (P&I)

P&I

هدف دوره

هدف

سرفصل ها

سرفصل دوره
 • پوشش بیمه ای به عنوان ابزار مدیریت ریسک
 • سوابق و آمار زیان
 • مشخصات موضوع بیمه
 • ثبت و مالکیت-اهمیت داده های موجود در گواهی ثبت شناور ها
 • نمایه ریسک-وظیفه افشای اطلاعات،نهایت حسن نیت،وظایف بیمه شده و بیمه گر
 • مشخصات مدیران کشتی به عنوان پیمانکاران فرعی مالکان
 • محدودیت های مسئولیت کنوانسیون بین المللی
 • تعریف محدودیت ها در پوشش بیمه،P&I
 • قوانین و مقررات ملی
 • نقش شرکت های حمل و نقل در گزارشگری و ارائه ادعا،حفظ سابقه،پیگیری ها، جمع آوری و حفظ شواهد
 • پوشش P&I به عنوان ابزاری برای پرچم حاکمیتی کشتی جهت حفظ محیطی امن و مطمئن در کشتی های خود

مخاطبین دوره

 • مدیران ارشد و عامل
 • کارشناسان و کارشناسان ارشد شرکت های کشتیرانی
 • مالکان کشتی ها
مخاطبان دوره

مدت دوره

 • این دوره در ۲۴ ساعت و به مدت یکماه همراه با ارائه مدرک معتبر برگزار میگردد.

 

مشخصات استاد دوره

فریدون شفیعی کرجی ، feradon shafiee karagy

کاپیتان فریدون شفیعی کرجی
مدرس

Lorem ipsum..

 • دکتری حقوق دریایی
 • گواهینامه بیمه دریایی South Tyneside College و North of England P&I Association
 • مدیر عامل و موسس موسسه حقوقی بین المللی ایران آسیا – در کره جنوبی از ۲۰۱۸
 • کارشناس رسمی دادگستری در امور وسائط نقلیه دریایی و غواصی             
 • دارای پروانه فعالیت از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 • گواهینامه های شایستگی -فرماندهی(کاپیتان)-از دانشگاه های انگلستان
 • گواهینامه تخصصی حقوق دریایی : از آکادمی حمل و نقل کمبریج لندن-انگلستان
 • گواهینامه بیمه دریایی P&I از کالج ساوت شیلد و کلوپ P&I نورث آف انکلند (NOE) – انگلستان
 • دیپلم مدیریت از انگلستان-  National Examination Board for Supervisory Studies(NEBSS)
 • سر ممیز ISO از موسسه رده بندی لویدز (Lead Auditor of ISO-Lloyds)