دکتر سید بهزاد نورحسینی

دکتر سید بهزاد نور حسینی
مدرس

تحصیلات

 • کارشناسی : لیسانس عمران عمران از دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • کارشناسی ارشد : کسب و کار MBA از سازمان جهانی ILO
 • کارشناسی ارشد : MBA: IMRE (Institute of Management Research & Education) eduniversal
 • کارشناسی ارشد : مدیریت MBA از دانشگاه تهران
 • دکترا : مدیریت کسب و کار از دانشگاه تهران
 • دکترا : مدیریت بازاریابى از دانشگاه تهران

سوابق اکادمیک و دوره های تکمیلی

 • دوره اصول و مبانی مدیریت در سازمان از موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت (وابسته به وزارت نیرو )
 • دوره مدیریت رفتار سازمانی از موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت (وابسته به وزارت نیرو (
 • دوره فنون مذاکره و فن دفاع از موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت ) وابسته به وزارت نیرو
 • دوره مدیریت منابع انسانی (اداره امور کارکنان) از موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت (وابسته به وزارت نیرو)
 • دوره برنامه ریزی استراتژیک از موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت (وابسته به وزارت نیرو)
 • دوره مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی از موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت (وابسته به وزارت نیرو)
 • دوره مدیریت بحران از موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت (وابسته به وزارت نیرو)
 • گواهینامه بین المللی” آینده پژوهی “
 • دوره بین المللی ” آینده پژوهی ” مدرسان: دکتر پیتر گلدن هویس، دکتر جرمی گرین استاک، دیوید اسمیت، دکتر پرو میکیک، دکتر گرام کدرینگتون
 • کارگاه”مدیریت دانش در سازمان ” مدرس : دکتر حسین شریفی دانشیار دانشگاه لیورپول
 • کارگاه “تئوری بازی ها و کاربرد آن برای مدیران ” مدرس : دکتر محمد علی کاشفی استاد دانشگاه صنعتی شریف

سوابق حرفه ای و اجرایی

 • موسس و رییس هیات مدیره اولین کمپانی رسمی بینالمللی برندینگ، ارتباطات ، بازاریابی ، دیجیتال مارکتینگ و تبلیغات ایران با شراکت CMS گروه اروپا
 • مشاور برندینگ و ارتباطات پروژه ملی توسعه کارآفرینی و گردشگری ایران با همکاری مشترک دولت جمهوری اسلامی ایران ) وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی( و سازمان ملل ۹۷ ( UNIDO ) تا کنون
 • مشاور برندینگ و ارتباطات سازی اولین اپراتور و اکوسیستم کودک و نوجوان در ایران وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) ۹۸
 • مدیر ماهنامه ی تخصصی “مهرآب” ۸۸ تا کنون اولین ماهنامه ی خبری، مهندسی، آموزشی و پژوهشی صنعت آب و تأسیسات آبفا
 • استاد دوره های مدیریت برند، مدیریت بازاریابی، مدیریت ارتباطات، تبلیغات و برند سازی، بازاریابی خدمات، فنون مذاکره، مدیریت تولید و اقتصاد در دانشگاههای تهران، پارس و سازمانها و موسسات دولتی و خصوصی دیگر
 • مدیر موسسه فرهنگی و هنری “فروغ اندیشان” ۸۹ تا ۹۶
 • رئیس هیئت مدیرهی شرکت “پاراکس دیزاین” ۹۴ تاکنون
 • موسس موسسه ” ویژ ” ۹۴
 • رئیس هیئت مدیرهی شرکت “ لوترا “ ۹۳ تاکنون