کاپیتان امیرصبا فرهنگی

دکتر امیرصبا فرهنگی
مدرس

تحصیلات

 • دارای گواهینامه شایستگی دریانوردی STCW – فرماندهی GT > 3000 سفرهای نامحدود
 • دارنده گواهینامه متعدد مرتبط با علوم دریایی از مراکز داخلی و خارجی
 • گذراندن دوره های تخصصی مرتبط با علوم دریایی از قبیل شبیه ساز ناوبری
 • دارای دانشنامه کارشناسی حقوق قضایی از دانشگاه پیام نور _ مرکز تهران
 • دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست_ دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

سوابق اکادمیک و دوره های تکمیلی

 • افسر آموزشی دانشجویان دریانوردی
 • مدت ۱۸ سال خدمات دریایی بر روی ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی با عنوان کاپیتان
 • کارشناس تخصصی آزمونها و ممتحن ثابت اداره امتحانات و گواهینامه های دریانوردان در اداره کل استاندارد های آموزشی
 • ممتحن برگزیده کشور از طرف سازمان بنادر و دریانوردی
 • آموزش دریانوردان در دوره های تخصصی دریایی در کشورهای سنگاپور و سوئد
 • دارنده گواهینامه TFT آموزش برای مدرسین

سوابق حرفه ای و اجرایی

 • ایجاد نوعی بولتن تحت عنوان تجزیه و تحلیل آزمونها پس از هر دوره امتحانات می باشد که مورد توجه و رضایت کلیه مراکز آموزشی، ممتحنان اداره امتحانات ، ادارات امتحانات بنادر و مورد توجه ممیزان داخلی و خارجی قرار گرفته است.
 • از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ به مدت ۵ سال و از سال ۱۳۹۸ تاکنون عضو گروه واژه گزینی دریایی فرهنگستان ادب و زبان فارسی
 • جزو مدرسان دریایی مورد تایید سازمان بنادر و دریانوردی برای تدریس دوره های دریانوردی در مراکز آموزشی
 • سابقه تدریس دروس نظری و عملی دریانوردی در مراکز دریایی مختلف کشور از جمله مرکز آموزش دریانوردی نوشهر وابسته به نیروی دریایی، مرکز آموزش دریانوردی محمود آباد وابسته به شرکت ملی نفتکش و موسسه غیر انتفاعی کیش رو آبی
 • مشاور تخصصی در اداره کل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی