نحوه تدوین قراردادهای ساخت کشتی

نحوه تدوین قراردادهای دریایی

هدف دوره

هدف

سرفصل ها

سرفصل دوره
 • ذینفعان ، موضوعات قراردادی و مسائل تجاری در ساخت کشتی
 • فرآیندهای تولید، تدارکات ، اصلاحات و بازرسی
 • امور مالی ، پرداخت ها ، مالیات ها و تامین مالی
 • ضمانت نامه و قراردادهای مرتبط ، تفاوت قراردادهای تبدیل و تعمیر کشتی
 • ریسک، بیمه ، تاخیر، خاتمه و ضمانت های سازندگان
 • تحویل ، نوسازی و واگذاری ، تدارکات عمومی

مخاطبین دوره

 • مدیران عامل و حقوقی کشتی سازی ها
 • مدیران عامل ، حقوقی و فنی شرکت های کشتیرانی
 • مدیران و کارشناسان شرکت ها و سازمان های دریایی
مخاطبان دوره

مدت دوره

 • این دوره در ۲۴ ساعت و به مدت یکماه همراه با ارائه مدرک معتبر برگزار میگردد.

 

مشخصات استاد دوره

سید علاالدین سادات رسول ، سادات رسول ، Sadat Rasool

دکتر سادات رسول
مدرس

Lorem ipsum..

 

 • دارنده مدرک حقوق دریایی از دانشگاه ساوت همپتون انگلستان
 • دارنده مدرک تجارت دریایی از Lloyd’s Maritime Academy
 • سابقه ۱۳ سال مدیریت دفتر حقوقی و دعاوی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
 • دارنده مدرک بیمه دریایی از کلوپ North of England P&I
 • دارنده مدرک بیمه دریایی از Sedgwick از نورویچ انگلستان
 • دارنده مدرک حقوق دریایی از مدرسه حقوق Shaw and Croft
 • مدرس دانشگاه در رشته حقوق حمل و نقل دریایی و بیمه بازرگانی