دکتر محمد کسائیان

دکتر امیرشروان مظاهری
استاد

مدرس دروس تخصصی کشتی سازی
مدیریت و کنترل پروژه
اقتصاد در صنعت دریایی

تحصیلات

  • کارشناسی: مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی کرج
  • کارشناسی ارشد: مدیریت کسب و کار MBA دانشگاه تهران
  • دکترا :مدیریت کسب و کار DBA دانشگاه تهران

سوابق اکادمیک و دوره های تکمیلی

  • ۱۵ سال سابقه تدریس و آموزشی ( دوره های آزاد کسب و کار MBA و DBA دانشگاه فنی و دانشکده مدیریت دانشگاه تهران از سال ۹۶ تا کنون )( دوره های عالی مدیریت پروژه دانشگاه صنعتی امیرکبیر از سال ۱۳۹۶ تا کنون) ( دوره های مدیریت و مدیریت پروژه موسسه مدیریت پروژه آریانا از سال ۱۳۹۶ تاکنون)

سوابق حرفه ای و اجرایی

  • مدیرعامل شرکت صنایع شیمیایی پتروناد آسیا سال ۹۶
  • مدیرعامل پتروشیمی متانول کاوه سالهای ۹۴ و ۹۵
  • مدیر پروژه پتروشیمی متانول کاوه از سال ۹۰ تا ۹۵
  • مدیر عامل شرکت شیشه آسا فلوت از سال ۸۷ تا ۹۰
  • مدیریت بخش بلور ، برنامه ریزی استراتژیک و دپارتمان فنی و مهندسی گروه شیشه کاوه از سال ۷۵ تا ۸۷