خانم دکتر ماریا قربانیان

خانم دکتر ماریا قربانیان

خانم دکتر ماریا قربانیان
استاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحصیلات

 • لیسانس مهندسی محیط زیست دانشگاه کردستان (۱۳۸۶-۱۳۸۲)
 • فوق لیسانس مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران (۱۳۹۲-۱۳۹۰)
 • فوق لیسانس مدیریت آموزشی دانشگاه الزهراء (۱۳۹۷-۱۳۹۵)
 • دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی (۱۴۰۱-۱۳۹۷)

سوابق اکادمیک و دوره های تکمیلی

 • رتبه ۶ کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۰
 • رتبه ۱ کنکور دکتری سال ۱۳۹۷
 • دانشجوی برتر از سوی بنیاد نخبگان سال ۱۳۹۶
 • نویسنده کتاب روش­های پژوهشی با تاکید بر مدیریت و رهبری سال ۱۳۹۷ چاپ دوم سال ۱۴۰۰
 • نویسنده کتاب یادگیری خدمت محور چاچ اول ۱۴۰۰
 • نویسنده مقاله  شناسایی مولفه های نظارت مبتنی بر سوء استفاده در میان کارکنان غیر هیات علمی نظام آموزش عالی ایران (مطالعه موردی: یک دانشگاه)، مجله علمی پژوهشی اندیشه های نوین تربیتی سال ۱۴۰۰
 • نویسنده مقاله  An Investigation Into The Role Of Change Management In The Process Of Educational Supervision And Guidance. Faculty of Business Economics and Entrepreneurship Special Issues (2017 No. 3, Part II)

سوابق حرفه ای و اجرایی

 • مدرس دروس روش تحقیق، آمار و مدیریت و سازمان در دانشگاه شهید بهشتی (۱۴۰۱-۱۳۹۸)
 • برگزاری بیش از ده ها  دوره آموزش روش تحقیق در دانشگاه های تهران، الزهراء (س) و بهشتی (۱۴۰۱-۱۳۹۵)
 • برگزاری کارگاه جستجوی منابع علمی و مقاله نویسی در آموزش و پروش استان تهران (۱۳۹۷-۱۳۹۵)
 • برگزاری کارگاه های کارآفرینی و اشتغال پذیری در دانشگاه تهران و شهید بهشتی (۱۳۹۵-۱۳۹۲)
 • مؤسس دفتر یادگیری خدمت محور در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی
 • مجری طرح­های نیاز محور دانشگاهی در دانشگاه تهران و شهید بهشتی