دکتر عبدالله غلام ابولفضل

عبدالله غلام ابوالفضل ، Abdolallah gholam Abolfazl

دکتر عبدالله غلام ابوالفضل

مدرس حقوق دریایی ، قوانین و کنوانسیون ها

تحصیلات

 • دکترای مدیریت DBA از دانشگاه علامه طباطبایی
 • کارشناسی ارشد MBA مدیریت از دانشگاه آزاد اسلامی
 • کارشناسی مکانیک دریایی
 • لیسانس حقوق

سوابق اکادمیک و دوره های تکمیلی

 • عضو و بازرس هیئت مدیره اتحادیه صنف دریانوردان ایران ۱۳۸۸
 • عضو مجمع دانش آموختگان خوزستان
 • عضو کمیته مبارزه با آلودگی دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ،وزارت راه از ۱۳۹۰ تاکنون
 • عضو انجمن مهندسی دریایی ایران
 • بازرس انجمن موسسات لجستیک بندری
 • عضو انجمن مهندسی دریایی ایران

سوابق حرفه ای و اجرایی

 • دارای مدرک سرمهندسی نامحدود از سازمان بنادر و دریانوردی
 • نماینده و مدیریت شعبه ایران شرک کورین رجیستر کره جنوبی در ایران از ۱۳۹۸ تاکنون
 • عضو و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت کشتی سازی اروندان از ۱۳۹۳(هلدینگ صنایع عمومی تامین شستا)
 • معاون اداری ، منابع انسانی و برنامه ریزی و سرپرست بازاریابی ، موسسه رده بندی ایرانیان از ۱۳۹۳
 • سرارزیاب و ممیز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در امور شرکتهای دانش بنیان ۱۳۹۶
 • دبیر فراکسیون دریایی و بنادر مجلس شورای اسلامی به مدت ۵ سال
 • مهندس کشتی در کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۸۵
 • سرپرست ناظر کشتی ها و شناور ها (طراحی و اجرای برنامه تعمیر و نگهداری تجهیزات دریایی-سازمان بنادر و دریانوردی -بندر امام خمینی -۱۳۹۰)