دکتر امیرضا سوری

دکترامیر رضا
مدرس

تحصیلات

 • کارشناسی : لیسانس علوم اقتصادی
 • کارشناسی ارشد : علوم اقتصادی از دانشگاه آزاد اسلامی )علوم تحقیقات(
 • دکترا : دکتری علوم اقتصاد از دانشگاه ملی مسکو

سوابق آکادمیک و دوره های تکمیلی

 • مدرس دانشگاه در رشته های بازار پول و سرمایه مدیریت بانکداری و بیمه، مدیریت سرمایه گذاری
 • مدرس دانشگاه در رشته های اصول تنظیم و کنترل بودجه نقدی، بودجه و تنظیم کنترل
 • مدرس دانشگاه در رشته بودجه و تنظیم خط مشی مالی دولت
 • نویسنده ی دانشنامه ی ابزار و نهاد های مالی (۴۰۰ ابزار مالی) با تاکید بر مدل¬های عملیاتی
 • نویسنده کتاب راهبردهای تامین مالی تعاونیها در ایران (با استفاده از تجارب جهانی)
 • نویسنده کتاب تحلیلی بر شاخص¬های کلان اقتصادی در ایران (با رویکرد اقتصاد مقاومتی)

سوابق حرفه ای و اجرایی

 • پژوهشگر برتر کشوری در جشنواره پژوهش سال ۱۳۹۰
 • پژوهشگر برتر در جشنوراه پژوهش وزارت صنعت، معدن و تجارت سال ۱۳۹۰
 • تهیه و تدوین اسناد و گزارش های پشتیبان بخش بازرگانی در برنامه پنجم توسعه 
 • عضو هیات مدیره هلدینگ مدیریت توسعه نگاه پویا
 • گذاری و تامین مالی نهادهای آرمان آتی، کاردان، فیروزه و … مشاور سرمایه
 • مشاور اقتصادی شرکت جی آی اس پی (GISP) تامین کننده انواع لوزام جانبی و قطعات خودرو
 • مشاور اقتصادی و سرمایه گذاری گروه صنعتی چکاد: تولیدکننده قطعات فلزی و بدنه خودرو و صنایع تولید لوازم خانگی
 • سرپرست گروه مقابله با تجارت غیررسمی
 • مدیر گروه سرمایه گذاری و تامین مالی موسسه مطالعات و پژوهش
 • مشاور بانک ملت در حوزه بانکداری جامع