دکتر سعیده مزینانیان

سید علی موسوی نیارکی ، Sead Ali Mosavi Niaarki

خانم دکتر سعیده مزینانیان
مدرس امنیت سایبری در صنعت دریایی

تحصیلات

 • کارشناسی حقوق از دانشگاه علامه طباطبایی
 • دارای مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه شهید بهشتی
 • دارای مدرک دکترا از دانشگاه شهید بهشتی

سوابق اکادمیک و دوره های تکمیلی

 • کتاب:

مترجم کتاب قواعد حاکم بر اموال، مسئولیت مدنی و انتقال ناپذیری (تحلیل اقتصادی حقوق)، انتشارات نورعلم،۱۳۹۴

 • مقالات:

Privacy in Cyberspace: Islamic Republic of Iran Perspective, Journal of Advanced Research in Law and Economics, Spring 2020

 

سوابق حرفه ای و اجرایی

 • -تنظیم­گری آزادی بیان در فضای مجازی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران)- فصلنامه تحقیقات حقوقی دانشگاه شهیدبهشتی،۱۳۹۹

  -تعامل سازمان بین المللی کار و سازمان تجارت جهانی در تضمین استانداردهای بنیادین کار (موضوع اعمال تحریم ها)-فصلنامه تحقیقات دانشگاه شهید بهشتی ، ۱۳۹۴

  اخذ گواهی شرکت در مدرسه تابستانی دانشگاه ژنو در موضوع حقوق اینترنت ، سال ۲۰۱۸

  اخذ گواهی سخنرانی در

  Third IP & Innovation Researchers of Asia (IPIRA) Conference, Regulation of the Internet of Things: An Approach to the Iranian Legal System in Privacy, 2021