دکتر سید علی موسوی نیارکی

سید علی موسوی نیارکی ، Sead Ali Mosavi Niaarki

دکتر سید علی موسوی نیارکی

مدرس تصمیم گیری مدیران

Academic Qualification

 • PHD student ( Construction Management) , 2019-present
 • Master of Science ( Construction Management ), 2008-2010
 • Bachelor Degree (Civil Engineering ) , 2003-2007
 • Qualification : M.Sc. Degree (2008-2010)
 • Major : Construction Management ( by course 32 Credits)
 • Institution / College : UTM (University Technology Malaysia) , CPA : 3.65 out of 4

course attended

 • Project Management Body of Knowledge based on PMBOK
 • Fundamentals of HSE in construction Industry
 • Planning and Scheduling with MS Project
 • Planning and Scheduling with Primavera 6
 • Fifth Project Management Symposiun
 • Data Analysis ( Qualitative & Quantitative)
 • MENDELEY Tips & Tricks
 • Teaching Training in English (University Technology Malaysia)

employment history

 • Associate construction project manager “Memari va Mohit Engineering and consultant company ” Tehran , Iran
 • Project Manager/Teacher/Mentor Faculty of Civil Engineering – University Technology Malaysia
 • Construction project supervisor ” Raste fan Ertebat Company” Tehran , Iran
 • Construction project manager ” Tehran University Residential building project” Karaj,Iran
 • Executive manger ” Tehran University Foundation “Karaj, Iran