دوره بیمه دریایی و پوشش بیمه بدنه و ماشین آلات (H&M)

بیمه H&M

 

 

سرفصل ها

سرفصل دوره
 • مقدمه ای بر پوشش بیمه بدنه و ماشین آلات (Hull &Machinery)
 • بیمه نامه و ضوابط در پوشش بیمه بدنه و ماشین آلات
 • سهم و مسئولیت صاحبان کشتی در پوشش بیمه بدنه و ماشین آلات
 • مواردی که تحت پوشش بیمه نامه بدنه و ماشین آلات قرار دارد
 • نحوه نظارت و پرداخت در پوشش بیمه بدنه و ماشین آلات
 • مسئولیت های پرسنل کشتی و شخص ثالث
 • پوشش FD&D (Freight,Demurrage and Defence)

مخاطبین دوره

 • مدیران ارشد و عامل
 • کارشناسان و کارشناسان ارشد شرکت های کشتیرانی
 • مالکان کشتی ها
مخاطبان دوره

مدت دوره

 • این دوره در ۲۴ ساعت و به مدت یکماه همراه با ارائه مدرک معتبر برگزار میگردد.

 

مشخصات استاد دوره

کاپیتان محمدرضا محمدی بنایی

کاپیتان محمدرضا محمدی بنایی
مدرس

 • دارنده مدرک تکمیلی ( PGD ) در زمینه بیمه دریایی از World Maritime University
 • دارنده مدرک قوانین نجات دریایی از Lloyd’s Maritime academy
 • ۳۰ سال سابقه فعالیت موثر در صنعت دریانوردی