مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی

دوره مدیریت منابع انسانی

سرفصل ها

سرفصل دوره
 • مفاهیم و تعاریف مدیریت منابع انسانی
 • ساختار سازمانی مدیریت منابع انسانی
 • مدل شایستگی ها و برخی تکنیک های مدیریت نیروی انسانی
 • آشنایی با برخی نظام ها و کارکرد های منابع انسانی

مخاطبین دوره

 • کارشناسان 
 • مدیران و مدیران ارشد سازمانی
مخاطبان دوره

مدت دوره

 • این دوره در ۱۶ ساعت و  همراه با ارائه مدرک معتبر برگزار میگردد.

 

مشخصات استاد دوره

seyed hadi farahzadi ، سیدهادی فرحزادی ، هادی فرحزادی

دکتر سید هادی فرحزادی
مدرس

 • دکتری تخصصی کارآفرینی-کسب و کار جدید
 • مدرس دوره های MBA و DBA در سازمان ها و دانشگاه های مختلف
 • استاد مدعو گروه کارآفرینی دانشگاه های تراز اول کشور
 • داور مقالات علمی داخلی و خارجی در حوزه ی مدیریت
 • مسول حوزه خدمات مشاوره مدیریت منابع انسانی و توسعه سازمان مدیریت صنعتی
 • مدیرعامل سازمان فروش گروه شرکت های برتر
 • عضو (مشاور ارشد) هیات مدیره گروه شرکت های برتر
 • عضو هیات موسس و مدیر پروژه های مختلف مشاوره مدیریت در گروه توسعه مدیریت نشا