اصول حاکم بر قراردادهای دریایی

هدف دوره

دوره اصول حاکم بر قراردادهای دریایی که بر اساس نیازمندی های کلیدی متقاضیان ورود به صنعت دریایی توسط آکادمی دریایی سیراف طراحی گردیده است در برگیرنده رویکردها و استراتژی های حقوقی و تخصصی قراردادهای دریایی ارایه شده است.

فارغ التحصیلان این دوره قابلیت های ساختاری و اجرائی ویژه ورود به عرصه مسایل حقوقی صنعت دریایی را با رویکرد سامان دهی بنگاه های اقتصادی و مشاغل دریایی کوچک را بدست می آوردند.

 

سرفصل ها

سرفصل دوره
 • اصول تدوین قراردادهای دریایی
 • جایگاه حقوقی تامین کنندگان منابع مالی در قراردادهای خرید و فروش دریایی
 • مراجع حل اختلاف در قراردادهای دریایی
 • حدود و ثقور تعهدات طرفین در قراردادهای دریایی
 • پیش بینی های حقوقی لازم در انعقاد قراردادهای دریایی
 • شرایط مترتب در راستای خاتمه قرارداد

مخاطبین دوره

 • مدیران عامل
 • مدیران حقوقی
 • مدیران بازرگانی
 • مالکان کشتی
 • شرکت های دریایی ، کشتیرانی و کشتی سازی
مخاطبان دوره

مدت دوره

 • این دوره در ۲۴ ساعت و به مدت یکماه همراه با ارائه مدرک معتبر برگزار میگردد.

 

مشخصات استاد دوره

سید علاالدین سادات رسول ، سادات رسول ، Sadat Rasool

دکتر سید علاالدین سادات رسول
مدرس

Lorem ipsum..

 • دارنده مدرک حقوق دریایی از دانشگاه ساوت همپتون انگلستان
 • دارنده مدرک تجارت دریایی از Lloyd’s Maritime Academy
 • ۱۳ سال مدیر دفتر حقوقی و دعاوی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
 • دارنده مدرک بیمه دریایی از کلوپ North of England P&I
 • دارنده مدرک بیمه دریایی از Sedgwick از نورویچ انگلستان
 • دارنده مدرک حقوق دریایی از مدرسه حقوق Shaw and Croft
 • مدرس دانشگاه در رشته حقوق حمل و نقل دریایی و بیمه بازرگانی