مهندس میثم غیجی

میثم غیجی ، Maysam Ghigi

مهندس میثم غیجی

تحصیلات

 • کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست
 • کارشناسی مهندسی عرشه گرایش فرماندهی کشتی

سوابق اکادمیک و دوره های تکمیلی

 • دوره ی آموزش مدرسین لجستیک بندری (TLT) از سازمان بنادر
 • ارزیاب ریسک ایمنی محدوده ی بین اسکله حقانی تا اسکله ذاکری قشم
 • راهنمایی ایمنی مسیر تردد شناور های مسافری محدوده بندر حقانی تا ذاکری
 • ارزیاب ریسک ایمنی محدوده ی بندر چارک تا بندر کیش

سوابق حرفه ای و اجرایی

 • افسر ارشد کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ( کشتی ایران اشراقی و ایران کردستان)
 • کارشناس کنوانسیون های دریایی سازمان بنادر و دریانوردی کشور
 • نماینده تام اختیار اداره کل بنادر و دریانوردی در کمیته اجرایی ممیزی IMO
 • عضو کمیته ایمنی و دریانوردی سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان
 • نماینده IMS اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان