دوره بیمه دریایی و پوشش بیمه خسارت و غرامت (P&I)

P&I

 

 

سرفصل ها

سرفصل دوره
 • پوشش بیمه ای به عنوان ابزار مدیریت ریسک
 • سوابق و آمار زیان
 • مشخصات موضوع بیمه
 • ثبت و مالکیت-اهمیت داده های موجود در گواهی ثبت شناور ها
 • نمایه ریسک-وظیفه افشای اطلاعات،نهایت حسن نیت،وظایف بیمه شده و بیمه گر
 • مشخصات مدیران کشتی به عنوان پیمانکاران فرعی مالکان
 • محدودیت های مسئولیت کنوانسیون بین المللی
 • تعریف محدودیت ها در پوشش بیمه،P&I
 • قوانین و مقررات ملی
 • نقش شرکت های حمل و نقل در گزارشگری و ارائه ادعا،حفظ سابقه،پیگیری ها، جمع آوری و حفظ شواهد
 • پوشش P&I به عنوان ابزاری برای پرچم حاکمیتی کشتی جهت حفظ محیطی امن و مطمئن در کشتی های خود

مخاطبین دوره

 • مدیران ارشد و عامل
 • کارشناسان و کارشناسان ارشد شرکت های کشتیرانی
 • مالکان کشتی ها
مخاطبان دوره

مدت دوره

 • این دوره در ۲۴ ساعت و به مدت یکماه همراه با ارائه مدرک معتبر برگزار میگردد.

 

مشخصات استاد دوره

کاپیتان محمدرضا محمدی بنایی

کاپیتان محمدرضا محمدی بنایی
مدرس

Lorem ipsum..

  • دارنده مدرک تکمیلی ( PGD ) در زمینه بیمه دریایی از World Maritime University
  • دارنده مدرک قوانین نجات دریایی از Lloyd’s Maritime academy
  • ۳۰ سال سابقه فعالیت موثر در صنعت دریانوردی