بایگانی برچسب: مدیریت پروژه

مدیریت پروژه ۲

مدیریت پروژه (۲) در مقاله پیشین ( مدیریت پروژه ۱ ) به تعریف واژه های اصلی مرتبط با این مفهوم پرداختیم و دسته بندی کلی ای برای درک بهتر ارائه دادیم ، ریشه های تاریخی مدیریت پروژه را با هم دوره می کنیم . تاریخچه مدیریت پروژه اگربخواهیم که ریشه های عبارت (( مدیریت پروژه)) […]

مدیریت پروژه ۱

مدیریت پروژه (۱) اگر بخواهیم به تعریف مدیریت پروژه بپردازیم ابتدا باید بدانیم که تعریف پروژه چیست ؟ وقتی  به استاندارد های جهانی و تعاریف علمی رجوع کنیم استاندارد PMBOK  که همان Project Management Body Of Knowledge  است پروژه را یک تلاش موقت در جهت رسیدن به یک محصول ، خدمت و یا نتیجه منحصر […]