بایگانی برچسب: مدیریت

مدیریت پروژه ۱

مدیریت پروژه (۱) اگر بخواهیم به تعریف مدیریت پروژه بپردازیم ابتدا باید بدانیم که تعریف پروژه چیست ؟ وقتی  به استاندارد های جهانی و تعاریف علمی رجوع کنیم استاندارد PMBOK  که همان Project Management Body Of Knowledge  است پروژه را یک تلاش موقت در جهت رسیدن به یک محصول ، خدمت و یا نتیجه منحصر […]

ماهیت رهبری

ماهیت رهبری موضوع رهبری همیشه در سیستم سازمانی در سطح جهانی موضوع مهمی و بحث برانگیز و جالبی بود است تا آنجا که اگر بخواهیم به پیشینه ی تاریخی پرداختن به آن رجوع کنیم می بینیم که اولین پژوهش راجع به رهبری در سال ۱۹۰۴ منتشر شد و مهمترین حرکت های این جنبش در طول […]