آیین نامه حق مالکیت مادی و معنوی آکادمی دریایی سیراف

با عنایت به سیاست های پژوهشی فناورانه آکادمی دریایی سیراف در راستای تحقق عدالت و کرامت انسان‌ها که لازم شکوفایی علمی و فنی است و رعایت حقوق مادی و معنوی آکادمی و پژوهشگران، لازم است اعضای مدیران گروه، فراگیران، دانش آموختگان و دیگر همکاران طرح، در مورد محتوای ایجاد شده در کلاس ها (صوتی، تصویری و جزوات) و پژوهش‌های علمی که تحت عنوان پایان‌نامه، رساله و طرح‌های تحقیقاتی با هماهنگی آکادمی انجام شده است موارد زیر را رعایت نمایند:

ماده ۱- حق نشر و تکثیر پایان نامه/ رساله و درآمدهای حاصل از آن‌ها متعلق به آکادمی می‌باشد ولی حقوق معنوی پدید آورندگان محفوظ خواهد بود.

ماده ۲- انتشار مقاله یا مقالات مستخرج از پایان نامه/ رساله و به صورت چاپ در نشریات علمی و یا ارائه در مجامع علمی باید به نام آکادمی بوده و با تایید مدیر آکادمی  مکاتبات مورد نیاز مقاله از طریق یکی از مدیران گروه و یا دانش پذیر صورت پذیرد. لازم به ذکر است مسئولیت علمی مقاله مستخرج از پایان نامه و رساله به عهده مدیر گروه و دانش پذیر می‌باشد.

تبصره : در مقالاتی که پس از دانش آموختگی به صورت ترکیبی از اطلاعات جدید و نتایج حاصل از پایان نامه / رساله نیز منتشر می‌شود نیز باید نام آکادمی درج شود.

ماده ۳ – انتشار کتاب نرم افزار و یا آثار ویژه (اثری هنری مانند فیلم، عکس، نقاشی و نمایشنامه) حاصل از محتوای کلاس‌ها، نتایج پایان‌نامه/ رساله و تمام طرح‌های تحقیقاتی کلیه واحدهای آکادمی باید با مجوز کتبی صادر از مدیریت آکادمی و بر اساس آیین نامه‌های مصوب انجام شود.

ماده ۴- ثبت اختراع و تدوین دانش فنی و یا ارائه یافته‌ها در جشنواره‌های ملی، منطقه ای و بین المللی که حاصل نتایج مستخرج از پایان‌نامه / رساله و تمامی طرح‌های تحقیقاتی آکادمی باید با هماهنگی مدیر گروه یا مجری طرح از طریق مدیریت آکادمی انجام گیرد.

ماده ۵- کلیه حقوق مادی و معنوی حاصله از کلاس‌های برگزار شده، محتوای ارائه شده در کلاس ها و جزوات استخراج شده متعلق به آکادمی بوده و هرگونه استفاده مادی و معنوی و انتشار آن بدون مجوز رسمی مدیریت پیگرد قانونی دارد.

ماده ۶- این آیین نامه در ۶ ماده و یک تبصره در تاریخ ۹۹/۰۲/۰۱ در کمیته آموزشی پژوهشی آکادمی تایید و در تاریخ ۹۹/۰۲/۲۴ به تصویب مدیریت آکادمی رسید و از تاریخ تصویب در آکادمی لازم اجرا است.

مدیریت آکادمی دریایی سیراف