اساتید

آکادمی دریای سیراف با توجه به چشم انداز و اهداف خود در ایجاد یک بستر آموزشی با رویکرد یادگیری، اساتید انتخابی خود را از میان شخصیت های موفق صنعتی، اجرایی و علمی با رویکرد آکادمیک، برگزیده است.

دکتر حسن ضیایی
مدیر آکادمی

مدرس دروس کشتی‌سازی

کاپیتان منصور اسلامی
مدیر گروه کشتیرانی و لجستیک

مدرس دروس مدیریت کشتیرانی

دکتر سید علاالدین سادات رسول
مدیر گروه حقوق و حقوق دریایی

مدرس دروس حقوق دریایی

دکتر علی ابراهیمی
مدیر گروه کشتی سازی

مدرس دروس کشتی سازی

دکتر محمد حسین جبل عاملی
مدیر گروه مارکتینگ

مدرس دروس مارکتینگ

دکتر محمد کسائیان
استاد

مدرس دروس کشتی سازی

دکتر امینایی
استاد

مدرس دروس مالی و سرمایه گذاری

دکتر امیر شروان مظاهری
استاد

مدرس دروس مدیریت

دکتر ایرج جلیلی
استاد

مدرس دروس کشتی سازی

دکتر سیامک حاجی یخچالی
استاد

مدرس دروس مدیریت پروژه

dr parviz bavarsad

دکتر پرویز باورصاد
استاد

مدرس دروس بندری و کشتیرانی

مهندس بهزاد سیف‌الهی
مدیر گروه بندری و لجستیک

مدرس دروس مدیریت بندری

دکتر سعید رضایی
استاد

مدرس دوره مدیریت منابع انسانی

دکتر محمدرضا انبیایی
استاد

مدرس دوره مدیریت استراتژیک

محمدرضا محمدی بنایی
استاد

مدرس دوره مدیریت بیمه دریایی و پوشش

دکتر سید بهزاد نورحسینی
استاد

مدرس دوره مدیریت کسب و کار

دکتر سعید میرزا محمدی
استاد

مدرس دوره مدیریت تجارت

دکتر امیررضا سوری
استاد

مدرس

دکتر حمزه جمشیدی کهساری
استاد

مدرس

بهمن پیرزاد
استاد

مدرس

دکتر سید هادی فرحزادی
استاد

مدیرگروه

دکتر سیاوش رفیعی
استاد

مدرس

کاپیتان امیرصبا فرهنگی
مدرس

مدرس