MBA

در دوره های MBA آکادمی دریایی سیراف تلاش گردیده است تا واقعیات و مسائل اجرایی و پر اهمیت صنایع دریایی و دریانوردی در حوزه رشته مرتبط به طرز صحیح و کافی به دانشجویان انتقال یافته و بر اساس این رویکرد، مهارت های مدیریتی متناسب با بازخورد لازم در چارچوب تحلیل و بررسی صحیح به آنها انتقال یابد.

در این دوره ها دانشجویان با مهارت ها و چالش های عمومی، رویکردهای امتحان شده موفق و استانداردهای مدیریت فرایندهای تخصصی رشته‌های خود آشنا می گردد به نحوی که بعد از فارغ‌التحصیلی با دانش اکتسابی از دروس نظری و پروژه‌های اجرایی همراه با بازدید ها و کارگاه های مفید تخصصی بتوانند به عنوان مدیران موفق در توسعه کسب و کار صنعت خود مفید واقع شده و منشاء افزایش بهره وری در چارچوب اهداف تعیین شده سازمان خود گردند.

مزایای دوره MBA

 

  • طراحی دوره متناسب با فضای بازار. (بومی‌سازی)
  • مورد تایید دانشگاه‌های معتبر بین المللی
  • عملیاتی بودن به جای آکادمیک بودن صرف
  • مورد تایید مراجع ایرانی (شورای عالی صنایع دریایی)
  • استفاده از تجربیات کارآفرینان/اساتید/منتورها

 

  • انجام پروژه‌های واقعی از صنعت
  • نزدیک شدن به بازار کار و حضور در سبد نیروهای انسانی
  • استفاده از اساتید موفق ایرانی فعال در بازار بین‌المللی
  • برگزاری دوره در پلتفرم‌های حضوری/آنلاین/آفلاین
  • عضویت در باشگاه فارغ‌التحصیلان

دوره های Mba

مدیریت تعمیرات

دوره MBA مدیریت کشتی سازی و تعمییرات

۳۵۲ ساعت مباحث مدیریت عمومی و نکات تخصصی مدیریت یارد کشتی سازی

دوره MBA مدیریت بندری

۳۵۲ ساعت مباحث مدیریت عمومی و نکات تخصصی مدیریت بندر

دوره EMBA مدیریت اجرایی کشتیرانی

۳۶۰ ساعت دوره تخصصی، امکان دریافت ۵ صلاحیت در حوزه ی کشتیرانی از سازمان بنادر و دریانوردی