دکتر حسین صاحبی

حسین صاحبی ، Hossien Sahebi

دکتر حسین صاحبی
مدرس دوره خلاقیت و کارآفرینی سازمانی

تحصیلات

  • دکترای کارآفرینی

سوابق اکادمیک و دوره های تکمیلی

مدرس دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق

مدرس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کمک مدرس دروس مدیریتی در دانشگاه مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

سوابق حرفه ای و اجرایی

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت خلیج فارس خط کیش

موسس و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت Line Port Sea در کشور عمان

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت خط دریا بندر

رئیس هیئت مدیره شرکت تر