دکتر محمدرضا انبیایی

دکتر محمدرضا انبیایی
مدرس

تحصیلات

 • دکتری تخصصی مدیریت – رسانه ای(دانشگاه آزاد اسلامی سمنان – در مرحله رساله)
 • دکتری حرفه ای مدیریت کسب و کار (DBA- گرایش مدیریت استراتژیک (موسسه آموزش
 • الی آرمان – ۱۳۹۳ )
 • فارغ التحصیل دوره Post DBA (موسسه آموزش عالی فرهنگ تفاهم – ۱۳۹۷ )
 • کارشناسی ارشد: مدیریت اجرایی EMBA (دانشگاه سراسری تبریز – ۱۳۹۲ )
 • کارشناسی: مهندسی عمران – عمران (دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر – ۱۳۸۴)

سوابق آکادمیک و دوره های تکمیلی

 • مدرس دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران مرکزی(از سال ۱۳۹۳ )
 • مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی – دانشکده مدیریت
 • مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی – دانشکده اقتصاد و حسابداری
 • مدرس دانشگاه غیرانتفاعی آل طه – آزمایشگاه بتن
 • مدرس پایگاه اطلاع رسانی صنعت و آموزشگاه علوم کامپیوتر ابوریحان
 • دروس: مدیریت تولید، کارآفرینی، مدیریت استراتژیک، فنون مذاکره، ارتباطات مؤثر، کارسنجی و روش شناسی، حفاظت صنعتی، کارور عمومی درجه ۱ و ۲ ، ICDL درجه ۱ و ۲ و …

سوابق حرفه ای و اجرایی

 • مشاور دبیرکل و مدیر اجرایی کانون نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی
 • معاونت امور اقتصادی و توسعه راهبردی شرکت جهان صادرات سینا(وابسته به وزارت جهاد کشاورزی)
 • عضو هیأت مدیره مؤسسه رشد و شکوفائی جوان(سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)
 • عضو هیأت مدیره و مدیر عامل گروه بینالمللی راهبران
 • عضو هیأت مدیره گروه صنعتی عرش گستر
 • معاون بازاریابی و توسعه بازار شرکت تجارت الکترونیک عرش گستر
 • مشاور شرکت سرمایه گذاری شهر (وابسته به شهرداری تهران)
 • مشاور مدیرعامل شرکت عمران و اقتصاد شهر (وابسته به شهرداری تهران)
 • نایب رئیس هیأت مدیره موسسه مطالعات و تحقیقات جامعه شناخت پارس
 • مدیر ارتباطات راهبردی گروه طراحی و تضمین کیفیت سازان
 • معاون توسعه کسب و کار شبکه تجاری کشاورزی Agrinito