دکتر محمدحسین غوثی

محمدحسین غوثی ، Mohamad Hossien Ghosi

دکتر محمدحسین غوثی
مدرس دوره روابط بین الملل و همکاری های استراتژیک

تحصیلات

  • دکترای حرفه ای مدیریت استراتژیک از دانشگاه صنایع و معادن

سوابق اکادمیک و دوره های تکمیلی

  • مدرس موسسات آموزش عالی بهار،سازمان مدیریت صنعتی
  • مولف کتابهای اصول و فنون مذاکره ، دامهای مذاکره ، مدلها مذاکره ، ترمینولوژی مذاکره و فرهنگ مذاکره ملل
  • برگزاری بیش از دوهزار دوره آموزشی یک تا چهار روزه

سوابق حرفه ای و اجرایی

  • مشاور مذاکرات داخلی و بین المللی و عقد قراردادها
  • تولیدکننده و فعال صنعتی در سمت مدیرعامل و رییس هیات مدیره در صنایع پلیمری