دکتر سعید رضایی

دکتر حسن ضیایی
مدرس

تحصیلات

 • کارشناسی : لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه فردوسی
 •  کارشناسی ارشد : فوق لیسانس مدیریت کارآفرینی از دانشگاه تهران
 •  دکترا : دکترای آینده پژوهی از دانشگاه تهران

سوابق اکادمیک و دوره های تکمیلی

 • رتبه سوم پژوهش های بنیادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، جشنواره خوارزمی-دانشجویی
 •  رتبه دوم پژوهش های کاربردی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، جشنواره دوسالانه فردوسی
 •  رتبه اول طرح های ابتکاری مکانیک دانشگاه تهران-دانشکده کارآفرینی، جشنواره خوارزمی
 •  مدرس دانشگاه تهران-دانشکده کارآفرینی دروس آینده پژوهی، روش تحقیق، رفتار سازمانی و کارآفرینی
 •  مدرس دانشگاه فردوسی ۸ دوره کارگاه خلاقیت در مهندسی، نقد و بررسی سیستم های آموزشی موجود
 •  مدرس دانشگاه فردوسی مبانی تکنولوژی با گرایش سیاست گذاری تکنولوژی

سوابق حرفه ای و اجرایی

 • ریس هیات مدیره شرکت چابک اندیشان راه نوآوری از سال ۱۳۹۹ تاکنون 
 •  مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت آینده پژوهی فردی- به شماره ثبت ۴۱۴۱۲۴ 
 •  مدیر عامل و رئیس هیئت مدیرهشرکت فناوران فردا- به شماره ثبت ۲۴۳۸۶ 
 •  مدیر پروژه منابع انسانی وزارت صنایع-کارگروه تحول اقتصادی 
 •  مدیر پروژه محصولات بهینه مصرف آب و انرژی وزارت صنایع-کارگروه تحول اقتصادی 
 •  مشاور مدیر کل اداره کل تعاون استان خراسان شمالی
 •  مشاور جوان وزیر صنایع در خراسان رضویاداره کل صنایع خراسان رضوی