دکتر یاسر فغفور مغربی

یاسر فغفور مغربی ، Yaser Faghfoor Maghrebi

دکتر یاسر فغفور مغربی
مدرس کارگاه حل مسئله

تحصیلات

 • دکترا مهندسی دریا ( دانشجوی سال آخر ) با گرایش هیدرودینامیک ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • فوق لیسانس هیدرودینامیک کشتی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • لیسانس مهندسی مکانیک ، مهندسی دریا دانشگاه صنعتی شریف

سوابق اکادمیک و دوره های تکمیلی

 • تدریس درس های استاتیک و دینامیک در مقطع کارشناسی دانشگاه غیرانتفاعی صدرا ، ۱۳۹۲-۱۳۹۴
 • تدریس درس های ماشین های محرکه در مقطع کارشناسی در دانشگاه تفرش ، ۱۳۹۲-۱۳۹۳
 • دارای گواهینامه ISO9001 و گواهینامه صلاحیت دفتر طراحی
 • دارای گواهینامه بررسی و تحلیل ارتعاشات ( Condition monitoring) از دانشگاه صنعتی شریف
 • دارای گواهینامه همراستا سازی ( Alignment) از دانشگاه مالک اشتر اصفهان

سوابق حرفه ای و اجرایی

 • مدیر دفتر امور تولید و ساخت داخل شورای عالی صنایع دریایی کشور ، ۱۳۹۷ – تاکنون
 • کارشناس دفتر امور تولید و ساخت داخل شورای عالی صنایع دریایی کشور ، ۱۳۹۳-۱۳۹۷
 • کارشناس فنی کالیبراسیون و ابزار دقیق در شرکت سپهر سیستم اندیش ( شرکت ابزار دقیق)،۱۳۸۹
 • مسئول آزمایشگاه مهندسی دریا ، دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
 • طراحی بدنه و متعلقات شناور های سطحی و زیرسطحی بر اساس نتایج تست مدل و با استفاده از استاندارد های معتبر دریایی ( DNV و ABS و استاندارد های IDS)
 • طراحی AUV با کاربری های متفاوت ( تحقیقاتی)
 • طراحی سیستم رانش های مدرن ( شفت ثابت و متحرک سطحی)
 • طراحی سکان یدک کش ۴۰۰ تن و ناظر طراح سکان شناور بر اساس استاندارد های معتبر دریایی
 • همکاری در طراحی و ساخت زیرسطحی های هوشمند و انجام تست مدل آنها برای تخمین قدرت موتور و بازده پروانه ( آزمایشگاه مهندسی دریا دانشگاه شریف )
 • همکاری در نصب و راه اندازی سیستم Carriage آزمایشگاه مهندسی دریا دانشگاه شریف
 • مدیرگروه طراحی سیستم رانش پژوهشکده قوای محرکه ،سازمان صنایع دریایی ، ۱۳۸۹-۱۳۹۱
 • کارشناس ارشد طراحی سیستم های انرژی در سازمان توان ( صبا باتری )، ۱۳۹۱-۱۳۹۲